ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ถนนหลักเมืองกาญจนบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  034-511502
latitude :  14.02
longitude :  99.53
รายละเอียด :  ศาลหลักเมือง สร้างขึ้นใหม่ เมื่อ พ.ศ.2503 แทนศาลเดิมซึ่งชำรุดทรุดโทรม เป็นอาคารจัตุรมุขหลังคาทรงไทย มีทางเดินเข้าออกทั้งสี่ทิศ ตัวอาคารหันหน้าไปยังบริเวณที่แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลมาสบกันภายในประดิษฐานหลักเมืองซึ่งเป็นเสาหัวเม็ดทรงมัน ด้านหน้ามีศิลาจารึกและจารึกไม้สักซึ่งระบุวันเดือนปีที่สร้างเมือง ศาลหลักเมืองเป็นที่เคารพสักการะของชาวกาญจนาบุรี เวลามีงานประเพณีสำคัญ เช่น งานบวช แต่งงาน โกนผมไฟเด็ก ก็จะมากราบไหว้เพื่อบอกกล่าวเจ้าพ่อศาลหลักเมืองเสมอ รถทุกคันที่วิ่งผ่านบริเวณนี้ก็แสดงความเคารพด้วยการบีบแตร เทศบาลเมืองกาญจนบุรีได้จัดงานไหว้ศาลหลักเมืองขึ้นในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 (เดือน พ.ค.) เป็นประจำทุกปี
การเดินทาง :  การเดินทางโดยรถส่วนตัว และสามารถมาได้ด้วยรถประจำทางของกาญจนบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :476