Street Art

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  Street Art
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ในเขตเทศบาลเมืองเบตง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  การวาดภาพแนวสตรีทอาร์ต (Street Art) เพื่อสร้างแลนด์มาร์กใหม่ให้เมืองเบตง ถือเป็นหนึ่วในกิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองการจัดงาน ?111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง? โดยภาพที่ถูกเขียนส่วนใหญ่จะสะท้อนความสนุกสนานและสีสัน ความสดชื่น ดูแล้วไม่หดหู่ให้กับผู้ที่พบเห็น เป้าหมายเพื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตงที่อยู่ร่วมกันได้จนกลายเป็นต้นแบบเมืองสมานฉันท์ รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ถือเป็นตำนานหรือประวัติศาสตร์ร่วมของชาวเบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บรรายากาศร้านน้ำชา อาหารและสัตว์ประจำถิ่น สำหรับกลุ่มศิลปินที่มาร่วมวาดภาพแนวสตรีทอาร์ตให้เมืองเบตง จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการแบ่งทีมเพื่อไปตกแต่งแต้มสีสันให้เมืองเบตงทั้งหมด 11 จุด ทั้งบนผนัง กำแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตง สตรีทอาร์ต (Street Art) จะกลายเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถสร้างความประทับใจให้ชาวเบตงหรือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ กลายเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเบตง พร้อมกับบันทึกภาพถ่ายแห่งความทรงจำไว้
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ จากตัวเมืองยะลาถึงอำเภอเบตง ระยะทางประมาณ 140 กม. ระยะเวลาประมาณ 2 ชม.

จำนวนผู้เข้าชม :395