ศูนย์หัตถกรรมเครื่องทองเหลือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์หัตถกรรมเครื่องทองเหลือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 บ้านปะอาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045840492
latitude :  15.28
longitude :  104.78
รายละเอียด :  เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนในเรื่องการทำเครื่องทองเหลืองแบบโบราณ
การเดินทาง :  ห่างจากที่ว่าการ อ.เมืองอุบลราชธานี ประมาณ 23 กม. (ถนนอุบล-ยโสธร)

จำนวนผู้เข้าชม :492