ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 บ้านปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0 4584 0492
latitude :  15.31
longitude :  104.75
รายละเอียด :  จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของตำบลปะอาว
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากที่ว่าการ อ.เมืองอุบลราชธานี ประมาณ 23 กม. (ถนนอุบล-ยโสธร)

จำนวนผู้เข้าชม :484