วัดป่าบง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าบง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  115 หมู่ที่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  20.15
longitude :  99.85
รายละเอียด :  วัดป่าบง ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สังกัดมหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อปีใดไม่ปรากฏแน่ชัด โดยมีเจ้าหลวงอินตายศเป็นผู้นำสร้างได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2489 กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร การปกครองมีครูบาเทพ เมืองน่าน พระอินปัน พระบุญเติง จันทาพูน ครูบาบุญมา รวมเจ้าอาวาส 6 รูป
การเดินทาง :  จากตัวอำเภอแม่จัน 1 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :799