วัดจันทราราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดจันทราราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่15
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  20.11
longitude :  99.78
รายละเอียด :  วัดจันทราราม หรือวัดบ้านลั๊วะ ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านลั๊วะ (บริวารบ้านห้วยก้างปลา) หมู่ที่ 15 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดดเด่นด้วยศิลปะการก่อสร้างที่เป็นเอกลักษณ์สวยงาม
การเดินทาง :  ระยะทาง: ห่างจากอำเภอแม่จัน 10 กิโลเมตร ระยะทาง: ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 4 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :833