หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > แม่จัน > น้ำตกห้วยก้างปลา
น้ำตกห้วยก้างปลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกห้วยก้างปลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 15
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  20.09
longitude :  99.78
รายละเอียด :  น้ำตกห้วยก้างปลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 บ้านห้วยก้างปลา ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดอยบ่อ มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะโดดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อเป็นการสงวนคุ้มครองพื้นที่ให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อประโยชน์เป็นแหล่งศึกษาวิจัยค้นคว้า และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและสำหรับอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน จึงได้นำเรื่องเรียนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายยงยุทธ ติยะไพรัช) ให้ความเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 และได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานน้ำตกห้วยก้างปลา ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1509/2549 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และมีความสวยงาม
การเดินทาง :  ระยะทาง: ห่างจากอำเภอแม่จัน 12 กิโลเมตร ระยะทาง: ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 6 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :779