หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > แม่จัน > ร้านจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชนเผ่าบ้านเล่าฝู่
ร้านจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชนเผ่าบ้านเล่าฝู่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ร้านจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชนเผ่าบ้านเล่าฝู่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 20
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  20.11
longitude :  99.68
รายละเอียด :  ร้านจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ชนเผ่า บ้านเล่าฝู่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าปักชนเผ่าต่างๆ อาทิ ชุดประจำเผ่า กระเป๋า พวงกุญแจ ของที่ระลึกต่างๆ
การเดินทาง :  ระยะทาง: ห่างจากอำเภอแม่จัน 24 กิโลเมตร ระยะทาง: ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 18 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :835