อุโมงนาคราช

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุโมงนาคราช
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  อ.เมืองนครนพนม
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042511287
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เส้นทางจักรยานเป็นอุโมงค์ที่สามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำโขงได้อย่างใกล้ชิด มีระยะทางยาว 307 เมตร
การเดินทาง :  ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครพนมไเดินทางไปตามถนนสุนทรวิจิตร เลียบริมฝั่งโขงทางทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :430