พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดบูรพา หมู่5 บ้านปะอว
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045840492
latitude :  15.28
longitude :  104.79
รายละเอียด :  เป็นสะถานที่เก็บสะสมสิ่งของ เครื่องใช้ และเเครื่องนุ่งห่มสมัยโบราณ โดยสิ่งของที่สะสมมีอายุประมาณ 100 ปี
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ห่างจากที่ทำการ อ.เมืองอุบลราชธานี ประมาณ 23 กม. โดยใช้เส้นทางถนน อุบล-ยโสธร

จำนวนผู้เข้าชม :485