พ.ฟาร์ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พ.ฟาร์ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ม.8
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  .
การเดินทาง :  .

จำนวนผู้เข้าชม :307