วัดพระธาตุดอยกองมู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุดอยกองมู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อำเภอเมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดพระธาตุดอยกองมู เดิมชื่อ วัดปลายดอน ตั้งอยู่ที่ดอยกองมู ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือเป็นวัดและพระธาตุประจำจังหวัด
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :464