หาดบุ่งเมย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดบุ่งเมย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5 ต.ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045775073
latitude :  15.67
longitude :  104.17
รายละเอียด :  เป็นหาดทราย สายงามที่ค้นพดขึ้นใหม่ ที่บริเวณ บ้านคุยตับเต่า หมู่ที่ 5 ต.ขุมเงิน อ.เมือง จ.ยโสธร
การเดินทาง :  การเดินทางใช้เวลาโดยประมาณ 20 นาที จาก ต.ในเมือง ถึงแหล่งท่องเที่ยว โดยเดินทางจาก ต.ในเมือง ถึง อบต.ขุมเงิน แล้วเดินทางต่อไปอีก 7 กิโลเมตร โดยประมาณ

จำนวนผู้เข้าชม :343