ศาลเจ้าอาม้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าอาม้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง บริเวณปากคลองบางพระ หมู่ที่ 7 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  038517079
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศาลเจ้าอาม้า ก่อสร้างเมื่อใด ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดแต่มีหลักฐานว่ามีการบูรณะซ่อมแซมใหญ่ในปี 2531 จัดสร้างขึ้นเพื่อตั้งรูปเคารพ ?องค์อาม้า? มีลักษณะเป็นศิลปะปูนปั้นแบบจีน เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้ บูชาตามความเชื่อถือ ศรัทธา ในสมัยก่อนจะมีการจัดงานประจำปี ปีละ 2 ครั้ง ปัจจุบันคงเหลือปีละ 1 ครั้ง ซึ่งตรงกับวันแซยิดของอาม้า ตามปฏิทินจีนโบราณ ศาลเจ้าอาม้า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลโสธร และพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยเชื้อสายจีนโดยทั่วไป ให้ความเคารพศรัทธา ในอดีตบริเวณที่ตั้งศาลเจ้าเป็นแหล่งชุมชนริมแม่น้ำ ประชาชนในสมัยโบราณจะใช้แม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางการติดต่อ ค้าขาย มีการบอกเล่าสืบต่อกันมานับชั่วอายุคนเกี่ยวกับความเชื่อ ความศรัทธาต่อองค์อาม้าว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองป้องกันภัยอันตรายให้ชุมชนและช่วยให้ผู้ที่ทำการค้าขายเจริญรุ่งเรือง จึงมีการจัดงานประจำปีถวาย โดยจะมีพิธีเซ่นไหว้ อัญเชิญองค์เจ้าอาม้าประทับร่างทรงเพื่อทำฮู้ (เครื่องรางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีน) แจกให้กับประชาชนที่มีความเชื่อถือศรัทธานำไปติดไว้ตามบ้านหรือสถานที่ต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล ป้องกันสิ่งชั่วร้าย ทำให้มีความเจริญรุ่งเรือง และจัดแสดงงิ้วถวายแด่องค์อาม้า การจัดงานประจำปี จึงเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เป็นวัฒนธรรม ประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานแต่โบราณไม่เคยเปลี่ยนแปลง ควรที่จะส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่คู่กับชุมชน
การเดินทาง :  จากทางแยกถนนสิริโสธร เข้าวัดโสธร ศาลเจ้าอาม้าตั้งอยู่ในซอยถนนเทพคุณากร ซอย 5 ซอยอยู่ทางด้านขวา

จำนวนผู้เข้าชม :622