ถ้ำเขาเพดาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำเขาเพดาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 7 บ้านเขาเพดาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  075-278013
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ถ้ำเขาเพดาน ตั้งอยู่ภายในวัดคูหาวิไล (เขาเพดาน) หมู่ที่ 7 บ้านเขาเพดาน ภายในถ้ำ มีหินงอก หินย้อย และมีจุดชมวิวสามารถชมทัศนียภาพของตำบลนาเมืองเพชร
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอเมือง จังหวัดตรัง มาเส้นทางถนน ตรัง - สิเกา มายังวัดคูหาวิไล (วัดเขาเพดาน) ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :210