หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เวียงป่าเป้า > ตลาดต้องชม กาดม้งโป่งนก
ตลาดต้องชม กาดม้งโป่งนก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดต้องชม กาดม้งโป่งนก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  บริเวณด่านโป่งเหนือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053782042
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งขายสินค้า ผัก ผลไม้ งานฝีมือ ของกลุ่มชนชาติพันธ์ ม้ง
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทางสาย เชียงราย-แม่ขะจาน

จำนวนผู้เข้าชม :623