หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > นครราชสีมา > สูงเนิน > ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 15 บ้านคำไฮ ตำบลมะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044-369-928
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้เกิดขึ้นจากแนวความคิดและนโยบายที่จะแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะของราษฎรเพื่อทำกินโดยนำแนวทางตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาดำเนินการในที่ดินสาธารณะของตำบลมะเกลือเก่า เนื้อที่ 880 ไร่ เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร เป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจ เป็นแนวทางให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะในพื้นที่ได้รับแปลงที่ดินจัดสรรทำการเกษตรตามหลักวิชาการ ที่นี่เราจัดให้มีแปลงเกษตรสาธิตให้ผู้สนใจและมาเยี่ยมชมและมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรพอเพียงท้องถิ่น บริเวณรอบๆศูนย์มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรและผู้สนใจสามารถมาชม ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติตามได้ เพื่อพัฒนาอาชีพและพื้นที่ทำกินของตนให้เพิ่มผลผลิตมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
การเดินทาง :  ถนนสาย ทช. 1021

จำนวนผู้เข้าชม :428