วัดทุ่งห้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดทุ่งห้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 12
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053782042
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์การเรียนรู้ ศิลป วัฒนธรรม ศาสนา ศูนย์ฝึกค่าย ว บัณฑิตยิม แหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :568