วัดโพธิ์ไชย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโพธิ์ไชย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลท่าอุเทน จ.นครพนม (หน้าตลาดสดอำเภอท่าอุเทน)
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042000000
latitude :  17.57
longitude :  104.60
รายละเอียด :  วัดโพธิ์ไชยเป็นวัดที่สร้างเจดีย์จากหินอ่อนทั้งองค์ เป็นวัดที่เคารพ สักการะบูชาที่สำคัญอีกวัดหนึ่งของชาวอำเภอท่าอุเทน
การเดินทาง :  เดินทางมาตามถนนสาย 2027 เลี้ยวเข้าแยกตลาดสด วัดจะอยู่ตรงข้าม ตลาดสดอำเภอท่าอุเทน

จำนวนผู้เข้าชม :332