หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เวียงป่าเป้า > พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดศรีสุทธาวาส
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดศรีสุทธาวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดศรีสุทธาวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  132 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053648977
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดศรีสุทธาวาส ที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-648977 ชื่อเดิม วัดสุทธาวาสราชคฤห์ หรือ สุทธาวาส วัดราษฎร์ วัดกิตตาวาส วัดนอก วัดใหม่ วัดเจดีย์สุวรรณ ปีที่สร้าง พ.ศ. 2268 ชื่อเจ้าอาวาส พระครูคัมภีรธรรมโมภาส โทรศัพท์ 08-6181-0423 ประวัติ จากตำนานสมุดข่อยระบุว่าสร้างขึ้นสมัยพญามังราย พ.ศ. 1805 ต่อมาพระอุตมะจากวัดศรีค้ำได้มาบูรณะวัดขึ้นใหม่ใน พ.ศ. 2286 เนื่องจากเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยที่พม่าปกครองดินแดนแถบนี้ พระพุทธรูปและเจดีย์ของวัดนี้จึงเป็นแบบพม่าแปลกกว่าวัดอื่น วัดนี้สร้างโดยครูบาอิสระ ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 11 ปี วัดนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อจนเมื่อพระครูยติวัตตวิมล หรือ ครูบาสมภามิ เป็นเจ้าคณะอำเภอและเจ้าอาวาสในสมัยนั้น ได้ตกลงตั้งชื่อวัดใหม่ว่า ?วัดศรีสุทธาวาส? และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน บทบาทและความสำคัญ เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีภาพปูนปั้นเรื่องเวสสันดรชาดก และภาพปูนปั้นเรื่องไตรภูมิ ฝีมือช่างพม่าที่หาดูได้ยาก กรมการศาสนาได้ประกาศให้เป็นอุทยานการศึกษาวัดศรีสุทธาวาส ในปี พ.ศ. 2539 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2543 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอ สิ่งที่น่าสนใจในวัด เจดีย์ทรงพม่า หอพระไตรปิฎก อุโบสถ แนววิหารโบราณที่สร้างเจดีย์ครอบไว้ พระประธานและภาพปูนปั้นในวิหารโดยช่างฝีมือจากเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า พระขาว หรือพระเจ้าทันใจ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดศรีสุทธาวาสที่ครอบคลุมถึงป่าไม้โดยรอบ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
การเดินทาง :  การเดินทาง จากตัวเมืองแม่ขะจาน ขับตรงไปสู่ตัวอ.เวียงป่าเป้า เลี้ยวขวาเข้าซอย 33 ชุมชนเวียงป่าเป้า ประมาณ 400 เมตร จะถึงวัดศรีสุทธาวาส ระยะทางจากแม่ขะจาน-วัดศรีสุทธาวาส ประมาณ 19 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :598