ศูนย์อนุรักษ์ภาพไทย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์อนุรักษ์ภาพไทย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านปลาขาว หมู่ที่ 3 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0810663560
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :371