วัดศรีฐาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีฐาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนาด หมู่ที่ 8 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043557084
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดศรีฐาน ตั้งเมื่อ พ.ศ.2369 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2398 สิ่งที่ได้รับการอนุรักษ์จากกรมศิลปากร คือ สิม ลักษณะเป็นสิมแบบพื้นเมืองบริสิทธิ์ ประเภทสิมทึบ มีรูปทรงอาคารเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ขนาดประมาณ 4.60*6.40 เมตร มีคันทวยข้างละ 4 ตัว หน้าต่างข้างละ 1 ช่อง หลังคาเป็นจั่วซ้อนลดหลั่นกัน 3 ชั้น สันนิษฐานว่าแต่เติมมุงด้วยไม้แป้นเกล็ด และต่อมาถูกเปล่ีี่ยนเป็นสังกะสีจากการบูรณะภายหลังและมีการบูรณะอีกครั้งจากกรมศิลปากร ข้างบันไดมีรูปไม้แกะสลักคนแบกคน อีกอันเป็นคนยืนคนเดียว
การเดินทาง :  วัดศรีฐาน หมู่ที่ 8 บ้านหนาด อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าชม :490