สวนสาธารณะบึงมอ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะบึงมอ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ถนนบึงมอ อำเภอท่าอุเทน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042000000
latitude :  17.58
longitude :  104.59
รายละเอียด :  เป็นสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ลานกีฬาออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ ของชาวอำเภอท่าอุเทน
การเดินทาง :  หมู่ที่ 5 ถนนบึงมอ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

จำนวนผู้เข้าชม :338