ภูชี้เดือน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูชี้เดือน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ 12 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053602742-3
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เป็นจุดชมทะเลหมอกในยามเช้า ที่มีบรรยากาศมีหมอกปกคลุมทั่วดอยผาหม่น
การเดินทาง :  มีการเดินทาง เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 2 เส้นทางดังนี้ คือ 1.การเดินทางจากจุดหมายต้นทางที่อ.เมือง เชียงราย ผ่านอำเภอเวียงชัย อำเภอขุนตาล อำเภอเชียงของ โดยเมื่อถึงทางแยก ตรงถนนเส้นท่าเจริญ- บ้านลุง อำเภอเชียงของ ให้เลี้ยวขวา เข้าสู่อำเภอเวียงแก่น โดยขับผ่านตำบลหล่ายงาว ตำบลท่าข้าม และเข้าสู่ตำบลปอ จนถึงจุดหมายปลายทางที่หมู่บ้าน ร่มฟ้่าหลวง หมู่12 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 2.การเดินทางจาก อำเภอเทิง เข้าสู่อำเภอเวียงแก่น โดยใช้เส้นทางภูชีฟ้า - ผาตั้ง แล้ว จะเข้าสู่หมู่บ้านร่มฟ้าหลวง หมู่ 12 จะมีป้ายภูชี้เดือน อยู่ด้านขวามือ

จำนวนผู้เข้าชม :576