ตลาดประชารัฐ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดประชารัฐ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหลังเก่า (ถนนวรเดช)
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  032-321311
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่เดินชม ซื้อสิินค้าพื้นบ้าน สินค้าโอท๊อปของจังหวัดราชบุรี
การเดินทาง :  รถเมล์ รถมอไซด์รับจ้าง รถยนต์ส่วนบุคคล

จำนวนผู้เข้าชม :845