วัดมหาธาตุวรวิหาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดมหาธาตุวรวิหาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองราชบุรี ถนนเขางู ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  032-321311
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีความสวยงาม เป็นศิลปะยุคทวารวดี มีพระปรางค์และกำแพงศิลาแลง
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนบุคคล มอไซด์รับจ้าง

จำนวนผู้เข้าชม :810