วัดพระแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  19.91
longitude :  99.83
รายละเอียด :  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ แต่เดิมชื่อว่าวัดป่าเยี้ยะ คำว่า ?เยี้ยะ? แปลว่า ไม้ไผ่บริเวณที่ตั้งวัดเป็นป่าไผ่จึงตั้งชื่อตามที่มา ตามประวัติกล่าวว่าพระเจ้ามหาพรหมผู้ครองเมืองเชียงราย เป็นผู้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากเมืองกำแพงเพชร ในช่วงเวลานั้นสถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยจะสู้ดีนักจึงได้พอกปูนทับองค์พระแก้วมรกตแล้วนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์วัดป่าเยี้ยะ อีก 45 ปีต่อมาเกิดฟ้าผ่าที่องค์เจดีย์พบพระพุทธรูปลงรักปิดทองจึงได้อัญเชิญไปไว้วิหารหลวงได้ 2 เดือนต่อมาปูนบริเวณพระนาสิก (จมูก) กะเทาะออกจึงเห็นเป็นแก้วสีเขียว เจ้าอาวาสได้กะเทาะปูนออกจึงปรากฏเป็นพระแก้วสีเขียวทั้งองค์พระเจ้าสามฝั่งแกน เจ้าเมืองเชียงใหม่ ทราบข่าวจึงได้อัญเชิญไปเมืองเชียงใหม่ รวมระยะเวลาที่พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่เชียงรายเป็นเวลา 45 ปี วัดป่าเยี้ยะที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตจึงถูกเรียกต่อๆ กันมาว่า ?วัดพระแก้ว?
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์

จำนวนผู้เข้าชม :2603