วัดพระสิงห์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระสิงห์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดพระสิงห์ ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053-711735
latitude :  19.91
longitude :  99.83
รายละเอียด :  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา สันนิษฐานกันว่าน่าจะสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามหาพรหม ซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้ากือนา ผู้ครองเมืองเชียงใหม่ ราวปีพุทธศักราช 1928 (พระเจ้ามหาพรหมเสวยราชย์ ณ เมืองเชียงราย ระหว่าง พ.ศ. 1888-1943) มูลเหตุ ที่ได้ชื่อว่า ?วัดพระสิงห์? นั้นเชื่อว่า น่าจะมาจากการที่ครั้งหนึ่ง วัดนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทยในปัจจุบัน คือ ?พระพุทธสิหิงค์? หรือที่เรียกกันในชื่อสามัญว่า ?พระสิงห์?
การเดินทาง :  ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จำนวนผู้เข้าชม :2723