วัดพระธาตุดอยเขาควาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุดอยเขาควาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่บนดอยเขาควาย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  19.88
longitude :  99.81
รายละเอียด :  ตั้งอยู่บนดอยเขาควาย ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุและเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงรายที่มีความสวยงามและใกล้ตัวเมืองมากที่สุด ตามตำนานพื้นบ้านเล่าว่า ประมาณ 1,000 กว่าปีล่วงมา ได้มีพระยาธรรมมิกะราช เจ้าผู้ครองเมืองเชียงรายสมัยนั้น เป็นผู้ก่อสร้างวัดพระธาตุดอยเขาควายขึ้นมา โดยได้นำพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นข้อมือนิ้วก้อยข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าที่คณะสงฆ์เข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา ได้นำมาถวายให้พระยาธรรมมิกะราช จึงให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุใส่บรรจุไว้ในองค์เจดีย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชาต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งในสมัยเชียงแสน และสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช ปัจจุบันในทุกๆ ปีจะมีประเพณี สรงน้ำพระธาตุ ในวันเพ็ญเดือนแปดเป็ง ซึ่งตรงกับวันเพ็ญวิสาขบูชา
การเดินทาง :  ตั้งอยู่บนดอยเขาควาย

จำนวนผู้เข้าชม :2685