วัดบ้านท่าสะแบง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านท่าสะแบง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมุ่ที่ 4 บ้านท่าสะแบง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0813916173
latitude :