พิพิธภัณฑ์อูบคำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑ์อูบคำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 81/1 ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  19.90
longitude :  99.81
รายละเอียด :  ตั้งอยู่เลขที่ 81/1 ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง ติดกับตลาดสดเด่นห้า เป็นสถานที่รวบรวมเครื่องใช้ในราชสำนักล้านนา เครื่องใช้ในราชสำนักคุ้มเจ้าแพร่ เครื่องใช้ในราชสำนักคุ้มเจ้าเชียงใหม่ อายุประมาณ 500-1,000 ปี ผ้าโบราณอายุ 120 ปี ซิ่นไหมคำจากราชสำนักมัณฑเลย์ และที่สำคัญคือบัลลังก์กษัตริย์เป็นทองอร่าม ฉลองพระองค์ทองคำแท้ และเครื่องประดับเงิน อันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต โดยมีอาจารย์จุลศักดิ์ สุริยไชย เป็นผู้รวบรวม เปิดทุกวัน เวลา 09.00 -17.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท พิพิธภัณฑ์นี้เป็นความตั้งใจของผู้รวบรวมที่จะเก็บของมีค่าสมัยล้านนาที่ไม่ได้อยู่ในแผ่นดินไทยให้กลับมาอยู่ในผืนแผ่นดินไทย และเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาถึงความเป็นมาและความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรล้านนาในอดีต
การเดินทาง :  เลขที่ 81/1 ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง

จำนวนผู้เข้าชม :2531