ดอยสะเก็น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอยสะเก็น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนดอยสะเก็น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  19.90
longitude :  99.87
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ ณ ชุมชนดอยสะเก็น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นที่ตั้งของ ?องค์พระธาตุ ดอยสะเก็น? ซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นสมัยใด แต่จากการประเมินจากรูปแบบองค์ธาตุและอิฐที่ใช้ก่อสร้าง สันนิษฐานได้ว่า อาจสร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรโยนกเชียงแสน ซึ่งเป็นยุคที่พุทธศาสนามีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ดอยสะเก็นถือเป็นพื้นที่ป่าตาม พรบ.ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2484 ยังดำรงสภาพป่าที่สมบูรณ์มีเนื้อที่รวมถึงประมาณ 75 ไร่ จากการสำรวจพบว่าป่าของดอยสะเก็นแห่งนี้ จัดอยู่ในประเภทป่าเบญจพรรณ หรือป่าผสมผลัดใบ (Mixed Deciduous Forest) เป็นป่าผลัดใบที่ต้นไม้ส่วนใหญ่ต่างทิ้งใบหมดในช่วงฤดูแล้งและเริ่มผลิใบใหม่ในต้นฤดูฝน จุดเด่นของผืนป่าในเมืองแห่งนี้คือ ?ต้นผึ้ง? หรือต้นเลียงผึ้ง (สรุปผลการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพป่าดอยสะเก็น , สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.) ซึ่งในแต่ละปีมีผึ้งมาทำรังบนต้นผึ้งไม่น้อยกว่า 100 รัง
การเดินทาง :  ชุมชนดอยสะเก็น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จำนวนผู้เข้าชม :2688