วัดดอยพระบาท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอยพระบาท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  เลขที่ 299 หมู่ที่ 23 ถนนสนามบิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  19.88
longitude :  99.82
รายละเอียด :  วัดดอยพระบาทตั้งอยู่เลขที่ 299 หมู่ที่ 23 ถนนสนามบิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย บริเวณวัดมีเนื้อที่ 43 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา ทิศเหนือติดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทิศใต้ติดกับชุมชนดอยพระบาท ทิศตะวันออกติดกับสนามบินทหารอากาศฝูงบิน 416 เชียงราย ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนรอยพระพุทธบาท วัดดอยพระบาทสร้างมาเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน เป็นวัดโบราณที่มีอายุราวร้อยกว่าปี ซึ่งได้รับการบอกเล่าจากคนรุ่นหลังสืบต่อกันมา โดยมีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ใกล้พระเจดีย์ ปัจจุบันทางวัดจัดและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นที่ร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม และได้ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างประเทศให้มีส่วนร่วมในงานด้านพระพุทธศาสนาโดยมีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
การเดินทาง :  เลขที่ 299 หมู่ที่ 23 ถนนสนามบิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

จำนวนผู้เข้าชม :2752