หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เมืองเชียงราย > บ้านจอมพล ป.พิบูลสงคราม
บ้านจอมพล ป.พิบูลสงคราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านจอมพล ป.พิบูลสงคราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนอาจอำนวย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  19.91
longitude :  99.82
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ถนนอาจอำนวย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชม สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2485 เคยเป็นบ้านพักรับรองของจอมพล ป.พิบูลสงคราม และเป็นศูนย์บัญชาการภาคพายัพ ภายในบ้านแบ่งจัดแสดงเป็นห้องทำงานเดิมของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ห้องแสดงอาวุธสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ห้องประวัติของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ตัวบ้านเป็นรูปแบบของสถาปัตยกรรมยุโรปทรงสวิส ในบริเวณบ้านประกอบด้วยร้านกาแฟจอมพล เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
การเดินทาง :  ถนนอาจอำนวย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง

จำนวนผู้เข้าชม :2553