หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เมืองเชียงราย > ศาลารอยพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ศาลารอยพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลารอยพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่บนดอยโหยด ค่ายเม็งรายมหาราช
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  19.91
longitude :  99.81
รายละเอียด :  ตั้งอยู่บนดอยโหยด ค่ายเม็งรายมหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงประทับรอยพระบาทลงบนปูนพลาสเตอร์ ณ ดอยพญาพิภักดิ์ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เหล่าทหารในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์เมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาได้นำมาประดิษฐาน ณ ศาลารอยพระบาทแห่งนี้ ในศาลารอยพระบาทมีรูประวัติศาสตร์ อุปกรณ์ ข้าวของ เครื่องใช้ในสมัยนั้นให้ชม และสามารถชมวิวเมืองเชียงรายเมืองเชียงรายได้จากศาลารอยพระบาท โดยเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมทุกวันเวลา 08.00 - 16.30 น.
การเดินทาง :  ตั้งอยู่บนดอยโหยด ค่ายเม็งรายมหาราช

จำนวนผู้เข้าชม :2746