หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เชียงของ > แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลครึ่ง
แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลครึ่ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลครึ่ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านครึ่งใต้ ม.3 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0979933342
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งเรียนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็นเป็นสุข" ประจำปี 2556 เป็นชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะ และเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านการจัดการตนเองของชุมชน เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านกาศึกษาวิถีชีวิตชองชุมชน และเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์อีกหนึ่งแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
การเดินทาง :  เดินทางจากตัว อ.เมือง จ.เชียงราย มุ่งหน้าสู่ อ.เชียงของ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 99 กิโลเมตร เดินทางจากตัว อ.เชียงของ จ.เชียงราย มุ่งหน้าสุ่ อ.เทิง ใช้ระยะเวลาประมาณ 29 นาที ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :828