พระธาตุศรีจอมจันทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุศรีจอมจันทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านสวนดอก ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0810215123
latitude :  19.84
longitude :  99.73
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สวยงามด้านศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้ประกอบพิธีสำคัญของพุทธศาสนาในทุกปี อาทิเช่น ประเพณีเข้าพรรษา ออกพรรษา
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายไม่มากนัก ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร การเดินทางสะดวกสบาย จนถึงแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย คือ วัดร่องขุ่น ไร่สิงห์ปาร์ค น้ำตกขุนกรณ์

จำนวนผู้เข้าชม :2482