หลวงพ่อองค์แสนสิงหราขมุนี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หลวงพ่อองค์แสนสิงหราขมุนี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดบ้านนายอ ม. 8 ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  จภ/ๅุจจุถ
latitude :  17.13
longitude :  104.17
รายละเอียด :  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนครซึ่งเดินทางมาพร้อมกับหลวงพ่อองค์แสนวัดพระธาตุเชิงชุม
การเดินทาง :  ถนน สกลนคร-นาแก กม. ที่ 6 จากตัวเมืองสกลนคร

จำนวนผู้เข้าชม :514