หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เมืองเชียงราย > การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแม่สาด
การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแม่สาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแม่สาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 บ้านแม่สาด ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0884177975
latitude :  19.85
longitude :  99.71
รายละเอียด :  การท่องเที่ยวโดยชุมชนของหมู่บ้านหมู่่ที่ 4 บ้านแม่สาด ตำบลแม่กรณ์ เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง พืชผักปลอดสารพิษ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวในหมู่บ้านขนเผ่า บ้านบริวารของหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านชุมชนมีส่วนร่วมแรงร่วมมือด้วยความสามัคคีเป็นปึกแผ่น
การเดินทาง :  อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองไม่มากนัก ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียงหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน และอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย คือ ไร่สิงห์ปาร์คแม่กรณ์ วัดร่องขุ่น น้ำตกขุนกรณ์

จำนวนผู้เข้าชม :2726