วัดบรมนิเวศน์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบรมนิเวศน์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านวังศิลา หมู่ 9 ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044558767
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดบรมนิเวศน์เป็นวัดเด่นประจำตำบลที่ประชาชนในพื้นที่แวะเวียนกันเข้ามาประกอบศาสนพิธีกันอยู่เสมอ โดยเฉพาะชาวบ้านจากหมู่ 7, 9 และ 12 ที่นี่มีความโดดเด่นด้วยยังอนุรักษ์ประเพณีคีรีวงกต ซึ่งเป็นประเพณีวัฒธรรมดั้งเดิมที่ทำขึ้นในวันออกพรรษา โดยคนในชุมชนตลอดจนพระสงฆ์จะมารวมตัวเพื่อช่วยกันทำเขาคีรีวงกต อันเปรียบเสมือนค่ายกลที่ช่วยขัดเกลาจิตใจผู้คนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษและสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนา
การเดินทาง :  ถนนหมายเลข 2081 รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทางสาย สุรินทร์ - สตึก รถตู้โดยสาร สุรินทร์ - สตึก รถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ - รัตนบุรี - อุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม :431