แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านโคกพลวงหมู่9
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044-634577
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลหนองโบสถ์
การเดินทาง :  พิกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ บ้านโคกพลวง หมู่ที่ 9

จำนวนผู้เข้าชม :404