วัดศรัทธาวารินทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรัทธาวารินทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านสำโรง หมู่ 10 ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044558767
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดศรัทธาวารินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านสำโรงเหนือ หมู่ 10 เป็นอีกวัดเด่นในตำบล ด้วยเป็นที่จำวัตรของเจ้าคณะตำบล เป็นวัดใหญ่ที่ชาวบ้านหมู่ 1ม หมู่ 10 และ หมู่ 13 นิยมมาทำบุญ ภายในมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และศูนย์อบรมเด็กก่อนวัยเรียน ช่วงงานประเพณีทางพระพุทธศาศนา ที่นี่จะคลำคล้ำไปด้วยผู้คน ชาวบ้านมาช่วยกันทำงานที่วัด บรรยากาศของความร่วมไม้ร่วมมือยังคงเห็นได้ เรียบง่ายเป็นกันเอง
การเดินทาง :  ถนนหมายเลข 2081 รถยนต์ส่วนตัว รถยนต์โดยสายประจำทางสาย สุรินทร์ - สตึก ทั้งรถบัส และ รถตู้โดยสาร รถยนต์โดยสารประจำทางสาย กรุงเทพฯ - รัตนบุรี - อุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม :430