ศาลเจ้าพ่อโบราณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อโบราณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านยางชุม หมู่ 7 ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044558767,0812063337
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศาลเจ้าพ่อโบราณเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านในตำบลให้ความเคารพและศรัทธา โดยเฉพาะชาวบ้านหมู่ 7, 9 และ 12 เชื่อกันว่าเจ้าพ่อโบราณปกปักรักษาคุ้มครองให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ก่อนฤดูทำนาชาวบ้านหมู่ 7, 9 และ 12 จะทำพิธีเซ่นไหว้โดยถวายบั้งไฟ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการบวงสรวงให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล ให้ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ ไม่แห้งแล้ง
การเดินทาง :  ถนนหมายเลข 2081 รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทางสายสุรินทร์ - สตึก (ที้งรถบัส และ รถตู้โดยสาร) ีรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ - รัตนบุรี - อุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม :432