มอนซูน แวลลีย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  มอนซูน แวลลีย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ไร่องุ่นและโรงงานเบียร์
สถานที่ตั้ง :  ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  081-7010222
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อนซูน แวลลีย์ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2544 โดยคุณเฉลิม อยู่วิทยา นักธุรกิจผู้มีความหลงใหลในรสชาติของไวน์และมีความมุ่งมั่นแรงกล้าที่จะสร้างวัฒนธรรมไวน์อันเข้มแข็งขึ้นมาในไทย โดยหลังจากที่คุณเฉลิมกลับมาจากการศึกษาต่อที่ต่างประเทศ คุณเฉลิมได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของการปลูกองุ่นในประเทศไทยอันเป็นดินแดนบ้านเกิด และริเริ่มเส้นทางอันยาวนานเพื่อที่จะแสดงให้โลกได้รับรู้ว่าเขตภูมิอากาศอย่างเส้นรุ้งที่ 13 องศาเหนือเองก็ผลิตไวน์ชั้นเยี่ยมได้ ไร่องุ่นแห่งแรกของคุณเฉลิมตั้งอยู่ที่อำเภอทับกวาง ในเขาใหญ่อันสวยงาม เขตที่ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกองุ่น "ดั้งเดิม" ในประเทศไทย ถูกล้อมรอบด้วยอุทยาแห่งชาติและป่าดิบชื้น ทับกวางถือเป็นตัวเลือกที่ลงตัวด้วยดินแดงอุดมสมบูรณ์กับสภาพอากาศที่เหมาะสมในการเพาะปลูกองุ่นพันธุ์ชีราซชั้นดี หลังจากความสำเร็จในทับกวาง คุณเฉลิมก็เริ่มออกเสาะหาพื้นที่อื่นในประเทศไทยที่เหมาะสมในการทำไร่องุ่นเพื่อทำไวน์ชั้นเยี่ยมต่อไป
การเดินทาง :  อนซูน แวลลีย์ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2544 โดยคุณเฉลิม อยู่วิทยา นักธุรกิจผู้มีความหลงใหลในรสชาติของไวน์และมีความมุ่งมั่นแรงกล้าที่จะสร้างวัฒนธรรมไวน์อันเข้มแข็งขึ้นมาในไทย โดยหลังจากที่คุณเฉลิมกลับมาจากการศึกษาต่อที่ต่างประเทศ คุณเฉลิมได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของการปลูกองุ่นในประเทศไทยอันเป็นดินแดนบ้านเกิด และริเริ่มเส้นทางอันยาวนานเพื่อที่จะแสดงให้โลกได้รับรู้ว่าเขตภูมิอากาศอย่างเส้นรุ้งที่ 13 องศาเหนือเองก็ผลิตไวน์ชั้นเยี่ยมได้ ไร่องุ่นแห่งแรกของคุณเฉลิมตั้งอยู่ที่อำเภอทับกวาง ในเขาใหญ่อันสวยงาม เขตที่ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกองุ่น "ดั้งเดิม" ในประเทศไทย ถูกล้อมรอบด้วยอุทยาแห่งชาติและป่าดิบชื้น ทับกวางถือเป็นตัวเลือกที่ลงตัวด้วยดินแดงอุดมสมบูรณ์กับสภาพอากาศที่เหมาะสมในการเพาะปลูกองุ่นพันธุ์ชีราซชั้นดี หลังจากความสำเร็จในทับกวาง คุณเฉลิมก็เริ่มออกเสาะหาพื้นที่อื่นในประเทศไทยที่เหมาะสมในการทำไร่องุ่นเพื่อทำไวน์ชั้นเยี่ยมต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม :355