สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สถานีวนวัฒนวิจัยหนองคู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude :  368,068.00
longitude :  1,622,801.00
รายละเอียด :  เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบที่ถือว่าเป็นพันธุ์ดีที่สุดที่ขึ้นในที่ราบสูง เป็นโครงการร่วมระหว่างไทย-เดนมาร์ก มีเนื้อที่ 625 ไร่ มีลักษณะเด่นคือ เป็นสนสองใบที่ขึ้นในที่ราบแห่งเดียวในประเทศไทย อยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 35 กิโลเมตร ตามเส้นทางสุรินทร์-สังขะ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสุรินทร์อีกแห่งหนึ่ง
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :419