ไร่กาแฟแม่จันใต้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไร่กาแฟแม่จันใต้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านพนาเสรี ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0904759288
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบเยี่ยมชมธรรมชาติ พร้อมที่พักแบบโฮมสเตย์ ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม เงียบ สงบ พร้อมชมประเพณีของชนเผ่าอาข่า เช่น ประเพณีโล้ชิงชาช่วงเดือนสิงหาคม ประเพณีตีลูกข่างช่วงเดือนธันวาคม และประเพณีปีใหม่ไข่แดงช่วงเดือนเมษายน
การเดินทาง :  สามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง และรถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :633