วัดอินทราราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอินทราราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 บ้านท่าไม้
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055-852611
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่ที่ 4 บ้านท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
การเดินทาง :  เดินทางสายพรานกระต่าย - วังประจบ ประมาณ 15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :353