น้ำตกสีดา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกสีดา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านคลองทราย ม.7 ต.รุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0981056561-62
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของชาวตำบลรุงและพื้นที่ใกล้
การเดินทาง :  ห่างจากตัวอำเภอกันทรลักษ์ประมาณ 17 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :430