สวนปู่หนาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนปู่หนาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ไชยสถาน หมู่ที่ 1 บ้านต้นโชคหลวง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  081-2898026
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ไชยสถาน หมู่ที่ 1 บ้านต้นโชคหลวง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน โดย นายถวิล ณ สุนทร โทร.081-2898026
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารไม่ประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :992