วัดต้นโชคหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดต้นโชคหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 บ้านต้นโชคหลวง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ พุทธศาสนิกชนนิยมมาทำบุญกันมาก เนื่องจากมีความเชื่อว่าเมื่อมาทำบุญ ณ วัดต้นโชคหลวง จะได้รับโชคใหญ่ โชคหลวง ตามชื่อของวัดและวัดนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ฝนแสนห่า พระพุทธรูปโบราณอายุเกือบ 1,000 ปี
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารไม่ประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :977